Vad driver oss?

Vårt motiv som investerare är enkelt: Vi tycker det är både roligt och viktigt att kombinera synen på företag utifrån;

• Interna kärnkompetenser och processer,
• Erbjudande till marknaden, och
• Hur de kan bidra till samhället i stort.

Där andra investeringsföretag ofta ser på sina investeringar utifrån antingen ett förädlings- eller positioneringsperspektiv, ser vi på våra partners utifrån möjligheten att tillsammans skapa långsiktiga värden.

Vi vill tillföra mer än kapital, och vårt stöd täcker allt mellan;
• Etablera strategi och strategisk position
• Hur skapa innovation och tillväxt
• Internationell försäljning och marknadsföring
• Styrelse arbete och strukturkapital
• Finansiering
• IT strategi, utveckling och drift
• Styrning, analys och kontroll av affären
• Industriell metodik och processtyrning även utanför industriella processer
• Projektstyrning och -ledning

Att driva utveckling på detta sätt kräver i sin tur både vilja och mod från alla inblandade parter – att våga se sig själva med nya ögon, kavla upp ärmarna och ta nästa steg eller göra den vändning som man tidigare kanske bara kunnat drömma om. Hindren är många, men vi är experter på att vägleda företag liksom människor genom denna resa.

Därför letar vi företag med potential, med människor som vill och vågar.