Vad är Novargus?

Novargus är ett svenskt investeringsbolag som verkar på en global arena och grundades av familjen Olsson 1946. Vi investerar som aktiv ägare i företag och verksamheter där det finns potential att tillsammans med andra ägare, ledare och medarbetare skapa långsiktiga värden.Vi arbetar aktivt med våra investeringar. Som en innovationsdrivande partner kombinerar vi interna och externa nyckelkompetenser för att driva verksamheten framåt:

• Digitalisering 
 
• Organisatorisk verksamhetsutveckling

• Omvärldsdriven affärsutveckling 
 
Vår investeringsmodell bygger på innovation, entreprenörskap och kundfokus i alla led. Genom våra tidigare erfarenheter vet vi att detta är ett framgångskoncept över tid. Vi är med där vi gör mest nytta, och våra beslutsvägar är alltid korta.
 


MODELL_SVE