Aktivt ägarskap

NOVARGUS TILLFÖR MER ÄN KAPITAL.

Den största drivkraften hos alla potentiellt framgångsrika verksamheter, som vi ser det, ligger inte enbart i att ha de tillgångar, de verktyg, den kunskap och de kanaler som behövs för att driva affären framåt. Snarare ser vi som centralt att det även finns en drivkraft att skapa nya värden för kund, marknad och samhälle. Motivation och engagemang hos medarbetare, ledare och ägare är i vår mening den viktigaste byggstenen hos moderna, framgångsrika verksamheter. Gemensamma värden och mål att driva verksamheten framåt med kundvärdet i fokus. Som ägare och partner ligger vi därför alltid nära våra verksamheter och våra beslutsvägar är alltid korta.


Novargus är en aktiv och engagerad ägare och partner, med höga krav på oss själva och andra.
Runt Novargus finns ett nätverk av experter med bakgrunder inom allt mellan industri, IT, handel, riskkapital, varumärken, finans, management och kommunikation – och med erfarenheter från ett stort antal globala marknader. Vi bistår med allt från styrelsearbete, rådgivning, och finansiering, till funktionsstöd, kommunikationsstöd, processtyrning och projektledning.


Novargus är partnern för de som har potential att ta ledarskap 

inom bransch och samhälle.


-MICHAEL OLSSON
 ordförande och ägare av tredje generationen