Socialt engagemang

kakenya2_3

Socialt ansvar och engagemang är viktigt för Novargus. Vi samarbetar i dagsläget med Social Initiative i två utbildningsprojekt i Afrika.

logo_si_educate_web

Social Initiative är en oberoende och icke vinstdrivande rådgivare som hjälper företag och privatpersoner att göra skillnad i världen.

Tillsammans med Social Initiative stödjer Novargus tvåå utbildningsprojekt i Kenya och Uganda. Varje projekt drivs av engagerade sociala entreprenörer.Kakenya´s Dream

Bland masaierna i Kenya börjar knappt 50% av flickorna i skolan och endast 10% studerar vidare på gymnasiet. Omskärelse av flickor utförs fortfarande trots att det är olagligt. 25% av kvinnorna i Kenya mellan 15-49 år är omskurna. Siffran är sannolikt betydligt högre bland masaierna. Kakenya's Dream utbildar och motiverar unga Masai-flickor att skapa sig en bättre framtid och bryta skadliga traditioner.

Läs mer om Kakenya's Dream.


URDT Girl's school

I Uganda lever ca 35% av befolkningen i fattigdom. Drygt 80% av befolkningen bor på landsbygden och de flesta är självhushållande bönder. Utöver att ge flickorna en god utbildning är målet med URDT Girl's school att familjerna själva ska ta sig ur fattigdomen. Skolan utbildar både eleven och hennes familj i att skapa en egen vision av hur de vill att deras hemmiljö ska se ut och en handlingsplan för hur de ska ta sig dit.

Läs mer om URDT Girl's school.


svenskamedbaby

Svenska med baby skapar mötesplatser för barn och föräldrar från olika bostadsområden och med ursprung från olika delar av världen. Tillsammans är tanken att bryta segregationen, bygga nya broar och träna svenska för de med andra modersmål. Med samtal, joller och skratt som metod.

Läs mer om Svenska med Baby


Vi skogens

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur.

Läs mer om Vi skogen